مراسم سومین روز درگذشت مهندس حمید رضا خصوصی ثانی
مراسم سومین روز درگذشت مهندس حمید رضا خصوصی ثانی
خداحافظ ای داغ بر دل نشسته...
سومین روز وداع با مهندس حمیدرضا خصوصی ثانی دانش آموخته 58دبیرستان ماندگار بهشتی(شاهپور)رشت،روز دوشنبه 6آبان 98 از ساعت 2 الی 4 عصر در صومعه سرا-طاهرگوراب-مناره بازار-بقعه آقاسید زکی  برگزار خواهدشد.
انجمن دانش آموختگان دبیرستان ماندگارشهید دکتر بهشتی(شاهپور)رشت،مصیبت وارده را به خانواده معزز ایشان تسلیت گفته و برای بازماندگان آرزوی صبر وسلامتی دارد.