اهدای دومین "جایزه ادبیات و دستور زبان فارسی فرض پور ماچیانی"
اهدای دومین
تجلیل از" استاد دکتر محمد روشن "در اهدای دومین "جایزه ادبیات و دستورزبان فارسی فرض پور ماچیانی"
چهارشنبه 8 آبان 1398
ساعت 5 بعد از ظهر
رشت-ابتدای خیابان سعدی-پیاده راه فرهنگی-مجتمع فرهنگی خاتم الانبیاء-طبقه دوم-سالن دکتر رحمدل