جشن یک سده فرهنگ ماندگار دبیرستان شهید دکتر بهشتی/ انتخاب دبیرستان بهشتی به عنوان دبیرخانه مدارس ماندگار کشور
جشن یک سده فرهنگ ماندگار دبیرستان شهید دکتر بهشتی/ انتخاب دبیرستان بهشتی به عنوان دبیرخانه مدارس ماندگار کشور
همایش یک سده فرهنگ ماندگار به بهانه گرامیداشت آغاز یکصدمین سال تحصیلی دبیرستان ماندگار بهشتی (شاهپور) رشت با حضوردانش‌آموختگان و استادان و جمعی از میهمان از سایر مدارس ماندگار کشور در سالن اجتماعات دکتر معین این مدرسه برگزار شد.
این همایش به همت انجمن دانش آموختگان دبیرستان دکتربهشتی(شاهپور) رشت، بمناسبت گرامیداشت یکصدمین سال فعالیت این دبیرستان در تاریخ 11 مهر 1398 با حضور پرشور دانش اموختگان ادوار مختلف (دهه سی تا دهه 90) و  میهمانانی از دبیرستانهای ماندگار دارالفنون خوارزمی واساتید گذشته و حال و اقشار مختلف مردم برگزار گردید.