کسب مقام سوم تیم والیبال دبیرستان شهید بهشتی در مسابقات ناحیه ۲ رشت
999